Utställningar

I museets stora lada finner Ni en rad olika historiska utställningar. Föremålen speglar en svunnen tid. Placerade i grupper visar föremålen arbetet på en gård förr i tiden.  
Kom in och besök tvätteriet och snickarboden. Följ bondens år genom sådd och skörd, skogsarbete och djurhållning. De många traktorerna och jordbruksmaskinerna visar vägen till det jordbrukssamhälle vi lever i idag.  
I museets skolsal får du en genuin skolupplevelse. Där hittar du kulramar, räknestickor, ett avancerat kemilabb och unika skolplanscher. Kliv in i miljön där far- och morföräldrar lärde sig läsa och skriva.