Historik

Gården där museet ligger heter Spenarve och har funnits sedan 1300-talet. Gotlands kommun skänkte gården till Havdhems hembygdsförening 1983, som dock beslutade att avsäga sig ansvaret 1984. Den sjätte november 1986 bildades Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum, och ett år senare övertog stiftelsen den ekonomiska administrationen. Stiftelsen består av Havdhems hembygdsförening, Region Gotland, Gotlands fornvänner, Gotlands hushållningssällskap, LRF Gotland samt Gotlands hembygdsförbund.

Museets föremål visar lantbrukets olika delar och jordbruksårets moment. Föremålen berättar om mekanisering och utveckling, men även om de människor som tillverkat och använt dem. Med hjälp av alla föremål, fotografier och texter som finns, vill museet huvudsakligen lyfta fram det gotländska lantbrukets historia och betydelse. I en av museets lokaler finns dessutom en skolsal med inventarier från 1800-talets slut och framåt.